fbpx

Política de Privacitat

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que tom totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto en HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM procedeixen de:

Formulari de contacte

Email directe

Formulari de sol·licitud de serveis

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLÍNICA VENEER’S, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM , només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: (En cas d’estar activat) Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM . Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:

MEETING FOR MANAGERS, S.L. (El nostre proveïdor) dins de la UE.

 • Formulari de sol·licitud de serveis: (En cas d’estar activat) Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per a sol·licitar algun dels serveis que HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM posa a la disposició dels seus usuaris. La informació recaptada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. La web no permet gestionar pagaments directament. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:

MEETING FOR MANAGERS, S.L. (El nostre proveïdor) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tracto les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, CLÍNICA VENEER’S, S.L.(HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM ) amb domicili en RONDA SANT PAU, 36 BAIXOS 08001 BARCELONA serà responsable del tractament de les dades corresponents a “Usuaris de la web i subscriptors”.

HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM , no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

remàrqueting

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM t’informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting en HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM .

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adwords, Twitter i/o Doubleclick. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

 • Facebook
 • Google Adword
 • Twitter
 • Doubleclick

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

DoubleClick

Si utilitzes píxels de remàrqueting de DoubleClick, pots inhabilitar l’ús de cookies de DoubleClick a través de la pàgina d’inhabilitació de DoubleClick o de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Facebook ads

En HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 •  

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Twitter ads

En HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM utilitzo Twitter ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 •  

Les dades obtingudes a través de Twitter ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

Google Adwords

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. En HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM utilitzo Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que em permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 •  

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d’HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting: MEETING FOR MANAGERS, S.L.. Més informació en: MEETING FOR MANAGERS, S.L.M tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM.

Google Adsense: En aquesta web estic associat amb Google per a mostrar anuncis de tercers als usuaris que accedeixen a aquesta web. En col·laborar amb google, s’utilitzen cookies per a mostrar-te anuncis relacionats amb les teves cerques recents i mostrar-te anuncis més rellevants. S’inclouen en aquesta mena de cookies serveis de tercers com: AdSense, AdWords i Google Analytics, així com una sèrie de serveis de la marca DoubleClick. En visitar aquesta pàgina, s’envien cookies procedents d’aquests serveis al teu navegador. Consulta més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google, i descobreix com Google utilitza aquestes cookies.

Pots utilitzar la configuració d’anuncis per a administrar els anuncis de Google que se’t mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els teus interessos. Encara que decideixis no rebre aquest tipus d’anuncis, poden continuar apareixent en funció de factors com la teva ubicació general derivada de l’adreça IP, el tipus de navegador i les cerques recents i anteriors relacionades amb la teva cerca actual. Si desitges obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per a impedir que aquestes empreses usin aquesta informació, fes clic aquí.

Navegació

En navegar per HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google analytics

Utilitzo aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. (En cas d’estar actiu) Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, CLÍNICA VENEER’S, S.l.se assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM , haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM exonerant a CLÍNICA VENEER’S, S.L. (HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tea.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CLÍNICA VENEER’S, S.L. (HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a CLÍNICA VENEER’S, S.L. (HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

CLÍNICA VENEER’S, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CLÍNICA VENEER’S, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, HTTPS:/WWW.CLINICADENTALVENEERS.COM  es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Document revisat el 02-Setembre -2021

Fins el proper 28 d’agost el nostre centre romandrà tancat per vacances.

Dilluns 29 tornarem a ser aquí amb les forces renovades pel que necessitis.

Bon Estiu !!!

Call Now Button