Emblanquiment

Molts factors com ara el cafè, el tabac, l'edat... poden afectar la dentadura.

L'emblanquiment de dents és un procediment clínic que aclareix el color d'una dent o diverses, aplicant-hi un agent químic i tractant de no alterar l'estructura bàsica de l'esmalt.

Comments are closed.